Program Smart Villages wesprze rolnictwo na Mazowszu

Zredagował(a) on 17 marca 2023

W Glinojecku (zajeździe w Dreglinie) w ostatni czwartek 16 marca br. odbyła się konferencja nt. Programu badawczego Smart Villages, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Glinojeck to samorząd, który stawia na nowe technologie i zdaniem burmistrza Łukasza Kapczyńskiego, miejsce konferencji nie jest przypadkowe.

Ideę programu, który obejmie całe Mazowsze i służył będzie nowoczesnemu rolnictwu, także ekologicznemu przybliżył Robert Mroczkowski z Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin z półn. Mazowsza. Gości powitał gospodarz, burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Samorząd Mazowsza reprezentował radny Konrad Wojnarowski.

Koncepcja Smart Villages opiera się na wykorzystywaniu istniejących zasobów i mocnych stron, a także na rozwijaniu nowych potencjałów obszarów wiejskich i ich społeczności. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe narzędzia i usługi wzmacniane są poprzez technologie cyfrowe, telekomunikacyjne, innowacje oraz lepsze wykorzystanie wiedzy z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą wspierać m.in. usługi publiczne dla mieszkańców, lepsze wykorzystanie zasobów, wzrost jakości życia oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Koncepcja Smart Villages opiera się na rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb i potencjałów danego terytorium, obejmuje rozwój technologiczny, a także inwestycje w infrastrukturę, rozwój biznesu, kapitał ludzki, potencjał i budowanie społeczności, dobre zarządzanie i zaangażowanie społeczeństwa. Wprowadzane rozwiązania dotyczą m.in. większej dostępności e-Usług dla mieszkańców obszarów wiejskich, innowacyjne rozwiązania problemów środowiskowych, stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, promocję lokalnych produktów wspieraną przez ICT, a także zwiększenie dostępności i umożliwienie rozwoju produktów spożywczych wysokiej jakości w ramach inteligentnej specjalizacji w obszarze „bezpieczna żywność”.

Praktyka gospodarcza w rolnictwie wskazuje na różne możliwości zwiększania dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego np. poprzez sprzedaż bezpośrednią, która według producentów rolnych pozwala na uzyskanie wyższej ceny za produkt, przy jednoczesnym wyeliminowaniu pośredników (tworzenie tzw. krótkich łańcuchów dostaw).
Rolnictwo w województwie mazowieckim odgrywa znaczącą rolę, lecz niestety charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem i rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w województwie wynosiła w 2019 roku 8,7 ha (średnia krajowa to 10,8 ha) . Struktura obszarowa mazowieckich gospodarstw rolnych jest bardzo tradycyjna i spolaryzowana.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z zachowaniem odpowiedniego poziomu konkurencyjności, koniecznym jest powiązanie tych zagadnień z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak rolnictwo precyzyjne i szeroko rozumiana idea Smart Villages.

Foto: KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist