Prohibicja jeszcze nie teraz

Zredagował(a) on 30 sierpnia 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Prohibicja jeszcze nie teraz
/

Uchwała w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych odroczona. Przypomnijmy cześć radnych Ciechanowa z klubu PiS przygotowało projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta w godzinach od 23.00 do 6.00. Wprowadzenie takich ograniczeń daje samorządowi obowiązująca od marca nowelizacja ‘Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi’. W trakcie dzisiejszej sesji rady miasta na której projekt miał być głosowany sekretarz miasta Marcin Burchacki złożył wniosek o zdjęcie go z porządku obrad. Sekretarz uzasadnił, że projekt uchwały posiada wadę prawną, ponieważ brakuje w nim opinii jednostek pomocniczych, w tym przypadku zarządów osiedli. To mogłoby skutkować uchyleniem uchwały przez służby prawne wojewody mazowieckiego. Taka sytuacja miała miejsce w Długosiodle. W odpowiedzi na ten wniosek radny Jerzy Racki przytoczył opinię zarządów osiedli z czerwca tego roku w sprawie liczby, usytuowania i godzin otwarcia punktów sprzedaży alkoholu. Jednak w opinii prawników zacytowane pismo dotyczyło innych uchwał i nie może być wykorzystane w tym konkretnie przypadku. Ostatecznie uchwała została zdjęta z porządku obrad 12 głosami za. Radny Jerzy Racki, który był pomysłodawcą tej uchwały jednoznacznie ocenia to, co wydarzyło się na sesji.

Jak dodaje radny Racki, inicjatywa uchwałodawcza została poparta ponad 400 podpisami mieszkańców Ciechanowa.

Uchwała w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma być głosowana po uzupełnieniu braków formalnych. Kolejna sesja rady miasta Ciechanów odbędzie się 27 września.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist