Projekt dla uczniów, dotyczący zdrowia kręgosłupa

Zredagował(a) on 7 sierpnia 2018

W powiatach ciechanowskim i mławskim przez cały rok szkolny 2018/2019 realizowany będzie projekt skierowany do uczniów klas I-VI, związany z poprawą stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa. Zgłaszać mogą się dzieci z podejrzeniem choroby kręgosłupa bądź ze stwierdzoną już chorobą. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Wsparcie obejmuje między innymi opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną, warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodziców, zajęcia sportowe (gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia na basenie z fizjoterapeutami, indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne), opiekę i transport na zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, bezpłatny transport na basen dla osób z terenów wiejskich i o niskim statusie materialnym. Do udziału dziecka wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu. Realizatorem jest Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w partnerstwie z fundacją ProEdoo.

Szczegółowe informacje: tel.: 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja.ue@op.pl.
Biuro projektu w Ciechanowie: NZOZ Arnica, ul. Armii Krajowej 18A; biuro projektu w Mławie: NZOZ Arnica, ul. Sądowa 6.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist