Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego z Ciechanowa

Zredagował(a) on 16 lutego 2018

Miasto zachęca do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Ciechanowa.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1% zarejestrowanych w Ciechanowie:

KRS 0000013912 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
KRS 0000077974 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w
Ciechanowie
KRS 0000135310 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa
Oświatowego nr 76
KRS 0000144250 Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych
KRS 0000227948 Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym
Niepełnosprawnym „Być jak inni”
KRS 0000340479 „Mazowieckie Stowarzyszenie Pomagajmy Razem”
KRS 0000354971 Bank Żywności w Ciechanowie
Organizacje o charakterze ogólnopolskim z oddziałami w Ciechanowie:
KRS 0000134684 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ( z dopiskiem „Zarząd Oddziału w
Ciechanowie”)
KRS 0000225587 Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „Dla PCK ZR w
Ciechanowie”)
KRS 0000183520 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa
Mazowieckiego (z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”)
KRS 0000042049 Polski Związek Niewidomych ( z dopiskiem „Koło PZN
Ciechanów”)
KRS 0000050905 Stowarzyszenie Wiosna
Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej rubryce
wpisać numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Urząd Skarbowy
będzie sam przekazywał 1% podatku wskazanej organizacji. 1% podatku można
przekazać w całości tylko jednej organizacji.
Jest również możliwość wsparcia swoim 1%, na przykład części ciechanowskich
klubów sportowych. Wówczas należy wpisać wskazany przez klub numer KRS z
dopiskiem zawierającym nazwę klubu. W przypadku każdego z klubów podać należy
KRS 0000270261. By przekazać 1% dla MKS Ciechanów, należy jako cel
szczegółowy wpisać MKS Ciechanów 4450, w przypadku CKS Jurand cel
szczegółowy – CKS Jurand Ciechanów 5330, CLKS Mazovia – CLKS Mazovia
Ciechanów 4585, TKKF Taekwondo Promyk – TKKF Promyk Ciechanów 5814,
Matsogi – Matsogi Ciechanów 5773, UKS Jedynka – UKS Jedynka w Ciechanowie
3214.
1% można też przekazać Stowarzyszeniu Ciechanowska Grupa Rowerowa:
KRS 0000197334.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist