Przemysław Zadrożny nie jest już dyrektorem DPS-u przy ul. Kruczej

Zredagował(a) on 10 maja 2021

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. W podjętej uchwale czytamy. „rozwiązuje się umowę o pracę z Panem Przemysławem Zadrożnym zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wskazanych w uzasadnieniu uchwały. Zwolnienie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks pracy”.

Fot. Domyopieki.pl


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist