Przewodniczący KEP o rozdziale państwa i Kościoła

Zredagował(a) on 14 stycznia 2019

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Przewodniczący KEP o rozdziale państwa i Kościoła
Loading
/

W burzliwej ostatnio dyskusji o rozdziale Kościoła od państwa głos zabrał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Mówi Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel – Andrianik:

W opublikowanym w piątek komunikacie czytamy: Wprowadzony po latach prześladowania Kościoła w model nazywany jest dzisiaj przyjazną separacją. Przewiduje on – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – że: „Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”.

Konstytucja mówi o bezstronności. Władza nie powinna być „ślepa” na religię, ale powinna utrzymywać równy dystans w stosunku do każdej konkretnej religii, ale także w stosunku do każdego światopoglądu czy wyboru filozoficznego, w tym także ateistycznego – zauważa abp Gądecki. Przywołał także słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski: “Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”.

Hierarcha zauważa, że obecna dyskusja wpisuje się w kampanię wyborczą i przestrzega aby w imię politycznych interesów nie niszczyć zdrowych relacji państwo – Kościół.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist