Przybędzie ławek

Dzięki interpelacji radnego Rady Miasta Ciechanów Piotra Wojciechowskiego wiosną na błoniach zamkowych  oraz przy ul. Parkowej zostaną zamontowane  ławki.  O tym, jak bardzo są one  potrzebne  w tych miejscach przekonuje radny  Piotr Wojciechowski. Warto dodać, ze o montaż ławek  zwracali się sami mieszkańcy.   Fot. UM Ciechanów