Rafał Romanowski zostanie posłem

Zredagował(a) on 31 stycznia 2022

Dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie posłem. Po rezygnacji z funkcji przez Łukasza Szumowskiego, kolejnym na liście z największą liczbą głosów w ostatnich wyborach do Sejmu jest właśnie minister pochodzący z ziemi ciechanowskiej. Rafał Romanowski potwierdził tę informację Redakcji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Rafał Romanowski otrzyma awans na sekretarza stanu, gdyż funkcji podsekretarza nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu poselskiego.

Rafał Romanowski (ur. 15 lutego 1978 w Ciechanowie) – jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pełnomocnikiem Ministra Aktywów Państwowych ds. rolno-spożywczych, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pochodzi z Szulmierza gm. Regimin w powiecie ciechanowskim.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych (kierunek dziennikarstwo i public relations) oraz Akademii Humanistycznej (kierunek marketing i reklama).
W 2006 r. był szefem Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego oraz doradcą Henryka Kowalczyka sekretarza stanu w MRiRW. Od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. pracował w spółce prawa handlowego Stadnina Koni „Nowe Jankowice”, m.in. jako prokurent.
W 2009 r. został wiceprezesem Zarządu Grupy Hodowców Koni „Koń zimnokrwisty” sp. z o.o. 19 listopada 2015 r. ponownie został wiceministrem rolnictwa. Następnie od 28 lutego 2020 r. pełni funkcję pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych ds. rolno-spożywczych.

Jednocześnie pełnił funkcje społeczne:
Od 2009 r. do 2017 r. wiceprezes Zarządu Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, a od 2018 r. członek zarządu Związku, od 2013 r. prezes Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Makowie Mazowieckim, w latach 2011 – 2016 – przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew”.

Odznaczony medalem Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi określał zadania do realizacji oraz nadzorował ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Departamentu Finansów, Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
Był także członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Rady ds. Zdrowia Publicznego, Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno – gospodarczych polityki migracyjnej, Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych, do Spraw programów Współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia, Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce.
W Ministerstwie Aktywów Państwowych współpracuje m.in. przy powstaniu Krajowej Grupy Spożywczej. Od 2021r., w resorcie wicepremiera Henryka Kowalczyka został Podsekretarzem Stanu.
Jako Rradny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Foto: Archiwum R. Romanowskiego


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist