Rekordowy budżet powiatu ciechanowskiego na 2024 rok

Zredagował(a) on 26 stycznia 2024

Głównie na inwestycje drogowe stawia samorząd powiatowy w 2024 roku. Jakie odcinki dróg będą realizowane? O tym starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

Jakie inne zadania zamierza realizować samorząd?

 

Przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu Ciechanowskiego budżet powiatu na rok 2024 jest rekordowy pod względem dochodów i wydatków inwestycyjnych. Udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji wyniesie 26.819.893,77 zł co stanowi 60,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 205.032.424,12 zł, co stanowi 141,42% projektu planu wydatków w roku 2023.

Planowane wydatki Powiatu Ciechanowskiego w 2024 roku kształtują się następująco:

wydatki ogółem: 205.032.424,12 zł z czego:

wydatki bieżące: 160.627.595,88 zł, tj. 125,45% projektu roku 2023,

wydatki majątkowe (inwestycyjne): 44.404.828,24 zł, tj. 262,10% projektu roku 2023.

Wydatki majątkowe uwzględniają zadania inwestycyjne jednoroczne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 4.510.400,66 zł oraz zadania inwestycyjne wieloletnie objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 39.894.427,58 zł. W wydatkach majątkowych uwzględniono licznie wnioski i interpelacje radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego w zakresie przebudowy i remontów dróg na terenie powiatu ciechanowskiego. W wydatkach uwzględniono także spłaty długu powiatu na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów. W 2024 roku spłata kwoty długu wyniesie 3.990.000,00 zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozbudowa drogi nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice.

Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego.

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna.

Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy – realizacja przedsięwzięcia w latach 2023–2024.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Rozbudowa i przebudowa Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Renowacja organów w kościele Parafia św. Józefa w Ciechanowie- Fara.

Termomodernizacja budynku DOM Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu.

Zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nasierowo na odcinki Czernice – Pałuki.

Przebudowa drogi powiatowej Grudusk – Łysakowo – etap I.

Wykup gruntów pod drogi powiatowe.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.

Budowa pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego w Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Modernizacja holu wejściowego w Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.

Dostosowanie budynku Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych.

Wyposażenie klatek schodowych w Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w urządzenie zapobiegające zadymieniu – etap I – wykonanie dokumentacji projektowej.

Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – etap II – przebudowa instalacji hydrantowej.

Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap II – winda zewnętrzna.

Zakup samochodu dla SOSW w Ciechanowie.

Dostosowanie budynku Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza do wymogów przeciwpożarowych – etap II.

Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Socjalizacyjnej.

W 2024 roku zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych – 400.000 zł, program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego – 45.000 zł, oraz program pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

Foto: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist