Rekordowy budżet Powiatu Ciechanowskiego

Zredagował(a) on 15 stycznia 2024

Powiat Ciechanowski przyjął rekordowy budżet na 2024 rok. Udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji wyniesie 26.819.893,77 zł co stanowi 60,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 205.032.424,12 zł, co stanowi 141,42% projektu planu wydatków w roku 2023. Wśród zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową są m. in. budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie, Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej, przebudowa dróg,kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego, rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Powiat Ciechanowski zrealizuje także zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, które przewidują m.in. modernizację szkolnej infrastruktury. W 2024 roku zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych – 400.000,00 zł, program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego – 45.000,00 zł, oraz program pn. “Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzeni”.

 

fot. Powiat Ciechanowski


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist