Relacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla „Powstańców Wielkopolskich”

Zredagował(a) on 23 lutego 2018

22 lutego, jako czwarte z cyklu jedenastu zaplanowanych spotkań z
mieszkańcami Ciechanowa, odbyło się zebranie na osiedlu „Powstańców
Wielkopolskich”. Podsumowany został 2017 rok oraz przedstawione zostały
plany. Prezydent wysłuchał także postulatów i sugestii ze strony mieszkańców.
Podczas spotkania prezydent podsumował wykonane inwestycje, pozyskane środki
zewnętrzne, sprawy poinformował o wysokości budżetu miasta oraz planowanych
inwestycjach i remontach. Przedstawił kwestie strategiczne dla całego miasta,
szczegółowo mówił o tych, dotyczących osiedla „Powstańców Wielkopolskich”.
Powiedział m.in. o przeprowadzonym remoncie dolnego odcinka ul. 17 Stycznia, co
było możliwe po przejęciu tego fragmentu przez miasto od GDDKiA. Wspominał o
wybudowanym oświetleniu przy u. Polskiej Organizacji Wojskowej, budowie sieci
wodociągowej w ul. Opinogórskiej i kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej. Mówił o
kupionym od województwa mazowieckiego terenie po byłej Kolumnie Transportu
Sanitarnego, gdzie w przyszłości powstanie parking.
Prezydent Kosiński zaprezentował plany na bieżący rok dla całego miasta, zwracając
uwagę przede wszystkim na kwestie związane bezpośrednio z osiedlem
„Powstańców Wielkopolskich”. Powiedział o budowie drogi obwodowej od ronda
Solidarności do drogi krajowej nr 60 oraz modernizacji drogi między Ciechanowem a
Opinogórą, przebiegającą przez ulicę Kącką (kompleksowa inwestycja w ramach,
której m.in. zmodernizowana zostanie jezdnia, powstanie ścieżka rowerowa i
częściowo chodniki, zrealizowana będzie we współpracy miasta, powiatu i gminy
Opinogóra Górna, dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania). Prezydent
poinformował mieszkańców o etapie, na jakim znajduje się kwestia przebudowy ul.
Gruduskiej, która jest drogą wojewódzką. Miasto w marcu ogłosi przetarg na
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, po wprowadzeniu
zadania do budżetu miasta. Zadanie to przesunięte zostało z 2017 roku ze względu
na konieczność odstąpienia od umowy z wybranym wcześniej wykonawcą, który nie
wywiązał się z terminu realizacji umowy. Miasto pokryje koszty dokumentacji, za
samą przebudowę odpowiedzialny będzie zarządca drogi.
W drugiej części spotkania, gdzie mieszkańcy zadawali pytania, mowa była o
terminie zakończenia trwającej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej, co
nastąpi prawdopodobnie w połowie tego roku. Poruszono temat zniszczonej w
wypadku figurki na rondzie. Padła prośba o wyremontowanie brukowego dolnego
odcinka ul. Pułtuskiej między ul. Wojska Polskiego a Zagumienną. Postulowano o
zmianę granic osiedli w taki sposób, by dolny odcinek ul. 17 Stycznia (między pl.
Jana Pawła II a mostem) należał do osiedla Śródmieście. Mieszkańcy dziękowali za
przeprowadzony tam remont oraz za uporządkowanie terenu za rzeką. Dyskutowano
także o postoju taksówek w kontekście organizacji ruchu.
Zgłoszono prośbę o poprawę nawierzchni ul. Nadrzecznej, pytano o oświetlenie przy
ul. Bukietowej. Zgłoszono postulat o wykonanie zjazdów na pętli miejskiej (na ul.
Fetlińskiej), umożliwiających zawracanie. Prezydent podkreślił, że dopóki pętla jest
objęta gwarancją, miasto nie może dokonywać przebudowy.
Mieszkańcy ul. Zagumiennej zgłaszali problemy z brakiem bezpośrednich dojazdów
do swoich działek. Pytano o możliwość rozbudowy planowanej drogi obwodowej oraz
o plan inwestycji w ul. Opinogórską. Do działań na ul. Opinogórskiej potrzebna jest
jednak w pierwszej kolejności dokumentacja techniczna. Proszono również o
częstsze kontrole prędkości na ul. Opinogórskiej.
Mowa była o przeniesieniu stacji trafo, znajdującej się na jednej z niedawno
powstałych dróg między pętlą miejską a ul. Powstańców Wielkopolskich oraz o
instalacji na tej drodze progów zwalniających. W kwestii ul. Powstańców
Wielkopolskich zgłaszano problem z zatrzymywaniem się przy szkole. Pojawił się
pomysł wytyczenia zatoki postojowej z zakazem parkowania, dzięki czemu rodzice
podwożąc dzieci do szkoły, mieliby możliwość chwilowego zatrzymywania się.
Rozmawiano również o rozbudowie miejskiego monitoringu, co przewidziane jest na
2019 rok.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist