Rowerowe “majowe”

Zredagował(a) on 15 maja 2019

W wielu miejscach pojawiają się pomysły na nieszablonowe spotkania modlitewne. Bardzo często łączą się one z aktywnością sportową. W ten nurt wpisuje się m.in. modlitewny rajd rowerowy zorganizowany w ostatnią niedzielę w parafii Królewo k. Płońska.
Uczestnicy spotkania mieli do przejechania ok. 10 km na trasie Kuchary Żydowskie – Idzikowice – Krajęczyn. Już po raz 11. ta oryginalna forma spotkania i modlitwy miała zachęcić do kultywowania pobożności maryjnej na terenie parafii. Podczas drogi modlono się wspólnie przy trzech przydrożnych kapliczkach. W każdym z wyznaczonych miejsc modlitwę Litanią Loretańską poprowadzili mieszkańcy danej wioski a rowerowi pielgrzymi z proboszczem parafii ks. Witoldem Zembrzuskim, włączali się we wspólną modlitwę i śpiew.
– Zawsze zachęcam do podtrzymywania tradycji tych nabożeństw przy figurach, zawsze też staram się odwiedzać wtedy modlących się przy kapliczkach. A przy okazji zrodził się pomysł majowego rajdu do kapliczek w parafii – powiedział ks. W. Zembrzuski.
Nad bezpiecznym przebiegiem wydarzenia czuwali strażacy z OSP Idzikowice i z Królewa oraz służba medyczna. Tegorocznych uczestników nie zniechęcił nawet deszcz. Wydarzenie gromadzi około 40-50 pielgrzymów na rowerach.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist