Rozpoczął się nabór do 7. edycji programu stypendialnego „Bona Fide”

Zredagował(a) on 6 marca 2024

W ramach programu studenci mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł. Wnioski można składać do 27 marca za pomocą formularza on-line, a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2024 r.

Program „Bona Fide” (z łac. w dobrej wierze) został stworzony po to, aby wspierać naukę wybitnych studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie, znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej). Stypendium służy pokryciu kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji. „Bona Fide” to unikalny w skali kraju program. Fundacja ORLEN prowadzi go od sześciu lat i wsparła już 59 studentów.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydaci są proszeni o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu odbywają indywidualne rozmowy. Program Bona Fide realizowany jest z Partnerami. W siódmej edycji programu są nimi: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

fot. Orlen


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist