Ruszył Ciechanowski Budżet Obywatelski 2023

Zredagował(a) on 2 listopada 2022

Z początkiem listopada ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Ciechanowa. Propozycje projektów ogólnomiejskich i osiedlowych będzie można składać niemal przez cały miesiąc. Po ich formalnej weryfikacji, w lutym 2023 r. nastąpi głosowanie mieszkańców, które wyłoni zadania przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu przyszłego roku.

Jaki będzie kolejny budżet obywatelski? KRDP zapytało Krzysztofa Kosińskiego prezydenta Ciechanowa.

Propozycje składane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. To na przykład nowe przedsięwzięcia wzbogacające infrastrukturę miejską, poszerzające zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych lub sportowych.

Zdaniem prezydenta, miasto dzięki projektom wciąż się zmienia, a mieszkańcy chętnie angażują się w tę inicjatywę.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego CBO może złożyć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bo.umciechanow.pl/main/do_pobrania (dostępny poniżej tekstu), papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

W kategorii projektów ogólnomiejskich znajdują się dwie kategorie: tzw. projekty miękkie (nieinwestycyjne, dotyczące np. edukacji, integracji społecznej, spraw kulturalnych, sportowych, szkoleń, polityki społecznej, zdrowia, przedsiębiorczości) oraz tzw. projekty twarde (infrastrukturalne, czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja, rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, itp.). Składając projekt do CBO należy pamiętać, że koszt projektów ogólnomiejskich „twardych” nie może przekroczyć 200 tys. zł. Oprócz tego zrealizowane zostaną 3 projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. złotych.

Poza kategorią ogólnomiejską istnieje też druga – projekty osiedlowe. W ramach nadchodzącej edycji CBO na każdym osiedlu w Ciechanowie zrealizowany będzie mógł zostać jeden projekt. Jego wartość nie może przekroczyć 100 tys. zł. Jeśli w ramach kategorii projektów osiedlowych zgłoszony zostanie wyłącznie 1 projekt dla danego osiedla – jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców.

Propozycje mieszkańców podlegać będą ocenie Komisji, która sprawdzi możliwości ich realizacji pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

Następnie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną umieszczone na kartach do głosowania i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w punktach do głosowania. O kolejności projektu na liście zdecyduje losowanie.

Głosowanie, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa odbędzie się w lutym 2023 r. Głos będzie można oddać internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie na stronie internetowej urzędu w marcu 2023 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w ramach danego osiedla (projekty osiedlowe) i w ramach całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W kategorii projektów ogólnomiejskich do realizacji przeznaczone będą najpopularniejsze projekty, które zdobędą minimum 400 ważnych głosów.

Zwycięskie projekty będą wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2023 roku. Na przyszły budżet obywatelski miasto przeznaczyło 2 mln zł.

Foto: Plakat organizatora


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist