Ruszył długofalowy projekt „KwioObieg Terytorialsa” w Wojskach Obrony Terytorialnej

Zredagował(a) on 30 maja 2018

W dniu 26.05.2018r na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie odbyła się zbiórka krwi. Tego dnia na honorowych krwiodawców czekały dwa krwiobusy, gdzie można było podzielić się życiodajnym lekiem. Akcja odbyła się pod hasłem ”W kropli krwi siła tkwi”, która propagowała idee transplantacji w ramach kampanii „Twoje TAK ma znaczenie”.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wspólnie z klubami motocyklowymi Steel Roses M.C Poland i Ole Karter FG Ciechanów, Polskim Czerwonym Krzyżem oddział Ciechanów oraz Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim mieszczącym się również w Ciechanowie zorganizowała po raz pierwszy tak wielką akcję, mająca na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Zbiórka krwi w Ciechanowie spotkała się z wielkim odzewem, zgłosiło się ponad 90 osób, zebrano ok 42 l. krwi. Cieszymy
się z takiej frekwencji, co zachęca nas do kolejnych tak szlachetnych akcji.

Na Placu Jana Pawła II tego dnia czekało wiele atrakcji tj. pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, prezentacja stoisk promocyjnych, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z żołnierzami AK, możliwość skosztowania grochówki wojskowej a dla najmłodszych również przewidziano niespodzianki. Podczas przedsięwzięcia można było wykonać podstawowe badania zdrowotne (pomiar poziomu cukru we krwi i cholesterolu, badanie ciśnienia tętniczego). 53blp w Siedlcach 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej również przyłączył się do szlachetnej akcji „Krwioobieg Terytorialsa”. Zebrano 9 litrów życiodajnego leku, co łącznie daje nam ok 51 litrów krwi. Bohaterami akcji nie byli organizatorzy, lecz wszyscy honorowi dawcy oraz osoby którym zdołali pomóc. Dziękujemy i zachęcamy kolejnych dawców do dzielenia
się życiodajnym płynem.

***

O projekcie KRWIOOBIEG TERYTORIALSA

KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości osób gotowych do alarmowego oddania krwi
na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Realizacja projektu wpłynie również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczyni się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100% żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist