Rypin ogłasza nabór uzupełniający do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zredagował(a) on 22 listopada 2021

Gmina Miasta Rypin ogłasza nabór uzupełniający do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR” dla dzieci zamieszkujących Gminę Miasta Rypin. W ramach projektu dzieci i wnuki byłych pracowników zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (dalej PPGR) mogą otrzymać bezpłatny sprzęt komputerowy. Wsparcie skierowane jest do ucznia szkoły podstawowej lub średniej, który:
– mieszka na terenie Gminy Miasta Rypin,
– jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia szkoły podstawowej lub średniej (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) – Załącznik nr 1, lub złożenia oświadczenia przez pełnoletniego ucznia szkoły średniej (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) – Załącznik nr 2
Jednocześnie informujemy, że sprzęt przekazany zostanie po otrzymaniu przez Gminę Miasta Rypin Grantu z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist