Są dopłaty do przewozów autobusowych na Mazowszu

Zredagował(a) on 20 stycznia 2023

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał łącznie 31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 38,3 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych. Są to dodatkowe środki przyznane dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 22 samorządów trafi dopłata, która pozwoli na uruchomienia 271 lokalnych połączeń, o łącznej długości ponad 11 tys. km. Dofinansowanie trafi m.in. do:

* Powiatu Ciechanowskiego dopłata w wysokości 54,5 tys. zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 44,8 km,
* Powiatu Gostynińskiego dopłata w wysokości 458,6 tys. zł na uruchomienie 9 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 251,5 km,
* Powiatu Przasnyskiego dopłata w wysokości ponad 345,5 tys. zł na uruchomienie 6 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 248 km,
* Powiatu Pułtuskiego dopłata w wysokości ponad 1,2 mln zł na uruchomienie 11 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 759,4 km,
* Powiatu Płockiego na mocy porozumienia z powiatami: Gostynińskim, Sierpeckim oraz Miast Płock (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 783 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 191,4 km.

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla województwa mazowieckiego na rok 2023 przyznane zostały dodatkowe środki w wysokości 2 717 425,12 zł.
Przypomnijmy, iż w ramach pierwszej i drugiej tury naboru wniosków Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 120 umów na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27 936,72 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest niezwykle ważnym państwowym funduszem celowym o charakterze użyteczności publicznej. W ramach pierwszej i drugiej tury naborów przekażemy ponad 104 mln zł, co jest dotychczasowych rekordem. Dzięki tym środkom uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości prawie 28 tys. km. Jestem niezwykle szczęśliwy, że województwo mazowieckie otrzyma jeszcze dodatkowe ponad 2,7 mln zł, co jest ważnym wsparciem. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, kościoła i instytucji kultury. Wykluczenie komunikacyjne to jedno z fundamentalnych barier. Dzięki funduszowi przywracamy mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość sprawnej komunikacji. Środki z funduszu są także niewątpliwym wsparciem dla przewoźników, którzy wielokrotnie zmuszeni byli do zlikwidowania linii i lokalnych połączeń autobusowych – powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist