Są pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Zredagował(a) on 10 maja 2018

W miejskim Urzędzie Pracy w Płocku trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Program realizowany jest w ramach projektu – Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku – współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowano wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 20 tysięcy złotych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, spełniających warunki udziału w programie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w MUP w wieku 30 lat i powyżej należące minimum do jednej z następujących grup:
-osób w wieku 50 lat i więcej,
-osób z niepełnosprawnościami,
-osób długotrwale bezrobotnych,
-osoby o niskich kwalifikacjach.

Priorytetowo traktowane będą kobiety.

Szczegółowe informacje można zdobyć w Dziale Instrumentów Rynku Pracy w MUP w Płocku, ul. 3 Maja 16.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist