Samorząd Płońska wybuduje nowy stadion

Zredagował(a) on 21 lutego 2024

Będzie budowa stadionu miejskiego w Płońsku. To zadanie jest najważniejszym dla samorządu na najbliższe lata – powiedział burmistrz Andrzej Pietrasik w audycji radiowej na antenie KRDP.FM.

Projekt przewiduje powstanie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego z maksymalną liczbą siedzisk do 1000 (zadaszenie), a także budynku szatni i magazynów z sanitariatami. Projekt przewiduje również: 8-torową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej, naturalną nawierzchnię boiska piłkarskiego (umożliwiającą rozgrywki do III ligi), ogrodzenie stadionu i wewnętrzne ogrodzenie płyty boiska z bieżnią, oświetlenie terenu stadionu (płyta boiska, bieżnia, teren przyległy), drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze, małą architekturę, zieleń. Wybudowany zostanie drenaż pod boiskiem, który będzie odprowadzał wodę opadową, instalacja nawadniania płyty boiska piłkarskiego, boisko piłkarskie, korytarz biegowy (3 tory) kryty, zlokalizowany pod trybunami. Stworzona zostanie również siłownia w budynku socjalno-sportowym.

Inwestycja pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” znalazła się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 30 000 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” został opracowany przez Wydział Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych Urzędu Miejskiego w Płońsku, podpisany przez burmistrza Miasta Płońska Andrzeja Pietrasika oraz zastępcę skarbnika Agnieszkę Ciachowską i złożony w ramach naboru w dniu 9 sierpnia 2023 roku.

Planowana całkowita wartość inwestycji to 47 000 000,00 zł. Zadanie zostało uwzględnione przez Burmistrza i Radę Miejską w Płońsku w Budżecie Gminy Miasto Płońsk oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Równolegle z przetargiem na budowę stadionu ogłoszony zostanie przetarg na  powstanie boiska vis a vis Hali Sportowej dla piłkarzy nożnych, którzy nie będą mogli  trenować po rozebraniu starego stadionu.

Foto: UM w Płońsku


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist