Samorząd województwa nagrodził 24 sołectwa

Zredagował(a) on 14 grudnia 2020

W tym roku przeprowadzono nabór i wybrano beneficjentów już trzeciej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Udział w niej wzięły 264 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego Mazowsza. Wsparciem objęte zostały aż 1162 sołectwa. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w tym roku w ramach tegorocznego MIAS-u wyniosła ponad 28 mln zł. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji, których pomysłodawcami byli mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i sołtysi. Zaangażowanie całych społeczności podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Sołectwo: Klukówek, Gmina: Świercze (pow. pułtuski), Wiśniewko, Gmina: Wiśniewo (pow. mławski), Jastrzębiec, Gmina: Czernice Borowe (pow. przasnyski) Nagroda specjalna, tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym dla sołectwo Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za zadanie pn. Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin. Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.mazovia.pl

Fot. mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist