Skwer Bartoszewskiego. Radni PiS: To postać kontrowersyjna

Zrewitalizowanemu skwerowi przy dworcu PKP w Ciechanowie nadano imię profesora Władysława Bartoszewskiego. Nie była to jednak decyzja jednogłośna miejskich radnych, bowiem projekt uchwały wzbudził wątpliwości wśród radnych klubu PiS. Mówi radny Robert Kuciński: Ostatecznie projekt uchwalono przy 13 głosach za i 5 przeciwnych.