Stanowisko Miasta Ciechanów ws. działań wojewody

Zredagował(a) on 25 sierpnia 2023

Sam Mazowiecki Urząd Wojewódzki już w 2019 roku pisemnie informował miasto i mieszkańca występującego o remont pomnika, iż nie jest prowadzone postępowanie administracyjne mające na celu rozbiórkę pomnika (np. pismo z dnia 25.04.2019 r. znak BW-III.020.3.2019). Równocześnie wojewoda wskazywał, że dbanie o utrzymanie i dobry stan techniczny pomników znajdujących się na terenie gminy, jest obowiązkiem samorządu.

Obecnie planowany remont z uwagi na zły stan techniczny obiektu został uzgodniony przez miasto z Instytutem Pamięci Narodowej, który to zaproponował treść nowego napisu na pomniku. Wbrew twierdzeniom wojewody, w rzeczywistości ideą budowy pomnika było okazanie czci wobec walczących i poległych w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945, przede wszystkim ofiarom pochodzącym z Ciechanowa i okolic. W odsłonięciu pomnika brali udział m.in. byli żołnierze AK (członkowie komitetu budowy pomnika), represjonowani w okresie stalinowskim, a więc używanie przez wojewodę sformułowania o „uczestnictwie władz komunistycznych” w tym wydarzeniu w 1988 roku obraża polskich patriotów, walczących o wolną Polskę.

Uwzględniając fakt, iż forma pomnika poprzez element dominujący, czyli figurę orła bez korony i umieszczone w jego „skrzydłach” płaskorzeźby, może być postrzegana jako nawiązująca swoją stylistyką do Polski Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej wskazał, aby przy monumencie została postawiona tablica informacyjna, opisująca jego dzieje poprzez chociażby ukazanie okoliczności jego budowy. Miasto w ramach remontu już zaplanowało wypełnienie oczekiwania IPN.

Używanie sformułowania o tym, iż do wojewody zgłosili się „przedstawiciele środowisk patriotycznych” jest daleko idącym nadużyciem, gdyż w tej sprawie wiemy o korespondencji do wojewody przedstawicieli klubu „Gazety Polskiej”, środowiska silnie związanego z jedną partią polityczną.

Działania wojewody uznajemy za element kampanii wyborczej i uważamy je za motywowane partyjnie oraz niepoparte faktyczną wiedzą historyczną. Treść komunikatu wojewody jest jednostronna, zmanipulowana, niezgodna z rzeczywistością. Dziwi nas, iż w ciągu 7 lat od momentu wejścia w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie widział potrzeby działań w stosunku do pomnika, a rozpoczynają się one w momencie, w którym zbliża się data wyborów parlamentarnych, kiedy miasto uzyskało środki zewnętrzne na remont obiektu będącego w złym stanie technicznym i zagrażającemu bezpieczeństwu osób przebywających przy nim.

Źródło: Paulina Rybczyńska rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist