Startuje nabór na rewitalizację obiektów zabytkowych na obszarów wiejskich

Zredagował(a) on 10 maja 2024

Już od 6 maja beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminach wiejskich. Dofinansowanie umożliwi m.in. konserwację, renowację, modernizację czy też adaptację obiektów historycznych i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 57,6 mln zł, w tym ponad 46,7 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 10,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków potrwa do 18 czerwca br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektów: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Projekt musi być realizowany na terenie gmin wiejskich. Kwalifikowalne do dofinansowania będą projekty wynikające z gminnych programów rewitalizacji, wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, według stanu na ostatni dzień naboru wniosków.

Wsparty obiekt musi być objęty ochroną prawną i konserwatorską lub musi być wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 06.05.2024 r. do 18.06.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist