SWPW z kolejnym porozumieniem

Zredagował(a) on 26 lutego 2020

To już kolejna inicjatywa współpracy pomiędzy płocką uczelnią a instytucją zewnętrzną. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica podpisała porozumienie współpracy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego.

W jej ramach strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie rozwijania wzajemnych kontaktów. Współpraca będzie polegała na wymianie doświadczeń oraz realizację projektów badawczych i edukacyjnych. Ich zakres będzie szeroki, i będzie obowiązywał edukację zdrowotną, ekologiczną, pedagogiczną, kulturalną czy opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach porozumienia realizowane będą także wspólne programy terapeutyczno – wychowawcze. Organizowane zostaną wspólne przedsięwzięcia naukowe, w tym konferencje i seminaria. Zrealizowane będą także szkolenia.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist