Jest szansa na pieniądze z Powiatu Płockiego

Zredagował(a) on 2 lutego 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Jest szansa na pieniądze z Powiatu Płockiego
Loading
/

Powiat płocki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, edukacji, kultury i turystyki w 2018 roku. Konkurs podzielono na dwie części. 50 tys. zł zostanie przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, a identyczna kwota – na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. O pieniądze mogą starać się między innymi organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządowych. Mówi Mariusz Bieniek, starosta płocki:

Oferty można składać w terminie do 22 lutego w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w płockim starostwie powiatowym przy ul. Bielskiej 59. Wysokość dotacji określi specjalna komisja, a zwycięskie projekty będą realizowane najpóźniej do 10 grudnia 2018 roku.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist