Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Zredagował(a) on 3 grudnia 2021

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia br. Dla województwa mazowieckiego na 2022 rok została przyznana kwota w wysokości ponad 60 mln zł.

O szczegółach mówi Ivetta Biały rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarto po 18 lipca 2019 r. Na rok 2022 dla województwa mazowieckiego przyznano środki na łączną kwotę 60 754 750,62 zł.

Zgodnie z art. 30a ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej , do 31 grudnia 2021 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym .
Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
a) sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.;
b) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.
Przewozy autobusowe realizowane w ramach komunikacji miejskiej nie podlegają dopłacie ze środków Funduszu.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia br.
Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie, w godzinach 08:00 – 16:00, przesyłać na ww. adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka.

Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy przekazać wniosek w wersji edytowalnej na adres e-mail: autobusy@mazowieckie.pl
15 grudnia br. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wniosek wpłynie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie najpóźniej w dniu 15 grudnia br.
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (bip.mazowieckie.pl) w zakładce: Programy → Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące pozyskania środków z Funduszu oraz aktualne wzory dokumentów.

Foto: Archiwum MUW w Warszawie


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist