Trwają prace nad strategią rozwoju powiatu płockiego

Zredagował(a) on 20 października 2021

Strategia rozwoju powiatu płockiego to podstawowy dokument długofalowej polityki lokalnej, której celem jest opracowanie odpowiedniej platformy współdziałania wszystkich podmiotów: samorządu, administracji rządowej i instytucji pozarządowych. W Starostwie Powiatowym trwają pracę nad nową strategią rozwoju na najbliższe lata, konkretniej do 2027 roku.
Mówi Sylwester Ziemkiewicz, starosta powiatu płockiego.
Jak przekonuje starosta płocki, nowa strategia w dużej mierze będzie kontynuacją rozpoczętych już i trwających dobrych praktyk w powiecie płockim. Duży nacisk zostanie położony także na inwestycje – w tym drogowe.
Strategia Rozwoju Powiatu to jeden z najważniejszych lokalnych dokumentów. Pokazuje m.in. kierunki polityki, które zapewnią szeroko pojęty, trwały i zrównoważony rozwój samorządu oraz spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist