Siódma edycja konkursu “Świadek Wiary”

Zredagował(a) on 22 sierpnia 2019

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Siódma edycja konkursu "Świadek Wiary"
/

Niełatwe doświadczenia ostatnich lat, spowodowane napaścią Rosji na Ukrainę, przybyciem do Polski milionów emigrantów, wzrostem inflacji, czy coraz głębszymi podziałami społecznymi, zaowocowały podjęciem rozlicznych działań pomocowych i humanitarnych. Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, usiłując dostrzec i docenić wspomniane dobre inicjatywy – ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie Laureata nagrody „Świadek wiary” w roku 2023. Mówi ks. prał. Jan Krajczyński, przewodniczący Kapituły Nagrody.

Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie  dostępnym na stronie: www.diecezjaplocka.pl.

Nagroda „Świadek wiary” przyznawana jest corocznie od 7 lat przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku wspomnianej uroczystości w kościele farnym w Płocku w niedzielę 24 września będzie przewodniczył Biskup Płocki Szymon Stułkowski.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist