Tylko do 22 października można złożyć wniosek o wsparcie projektów dla płocczan

Zredagował(a) on 18 października 2018

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie autorskich projektów skierowanych dla płocczan. Czas na składanie wniosków mija 22 października. Do rozdania jest 330 tys. zł. Wzorem lat ubiegłych środki finansowe pochodzą od Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Foundation. Najbliższa edycja jest wyjątkowa ze względu na powiązanie warunków przyznawania grantów z realizacją ogłoszonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDGs – Sustainable Development Goals).

Fundusz Grantowy dla Płocka już po raz dziewiąty zaprosił stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe nie tylko z Płocka, ale i całej Polski, które mają pomysł na projekty służące mieszkańcom Płocka. NGO mogą aplikować o granty do 25 tys. zł.

Po raz trzeci o pieniądze na realizację swoich pomysłów mogą ubiegać się także lokalni społecznicy i inicjatorzy różnorodnych przedsięwzięć społecznych, którzy – będąc mieszkańcami Płocka – nie należą do żadnych organizacji. Mogą to być zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne chcące podjąć działania na rzecz swojego otoczenia. Takie projektu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł.

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy w Płocku od 15 lat, jest tradycyjnie wsparcie działań organizacji pozarządowych, osób indywidualnych i grup nieformalnych, ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i jego Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu będą promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), które Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zrealizować do 2030 roku. Ich realizacja jest szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. By osiągnąć ten cel, musimy połączyć siły, zastąpić prymat indywidualnego interesu myśleniem w kategorii globalnych, ogólnoludzkich priorytetów – zmienić optykę z „mój świat” na „nasz świat”. Temu mają służyć również projekty dofinansowane w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego.

Spotkanie dotyczące zasad przyznawania grantów, połączone z prezentacją celów zrównoważonego rozwoju, odbyło się 5 października w Domu Technika w Płocku. W uroczystości udział wzięli goście specjalni – Marta Ostrowska-Chałupa, Naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030 z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tadeusz Joniewicz menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Miłym akcentem spotkania było także wręczenie zarządowi Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka symbolicznych czeków od reprezentantów jej założycieli, czyli PKN ORLEN oraz Basell Orlen Polyolefins. W imieniu Koncernu czek na 180 tys. zł. wręczyła Wioletta Kulpa kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN, natomiast w imieniu Basell Orlen Polyolefins czek na 100 tys. przekazał Jacek Choroszewski Dyrektor ds. Personalnych w tej spółce.

Każda inicjatywa, która wspiera i zachęca do podejmowania działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju jest dobra i potrzebna. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspiera wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu świadomości nt. celów zrównoważonego rozwoju i dzięki którym są one realizowane. Jedną z takich inicjatyw jest Fundusz Grantowy dla Płocka, który angażując lokalne społeczności do większej aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju, dodaje swoją cegiełkę niezbędną do wzmocnienia partnerskiego podejścia do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – powiedziała po ogłoszeniu kolejnej edycji grantów, Marta Ostrowska-Chałupa, Naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030 z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

– Spotkania z interesariuszami to dobra okazja żeby mówić także to, co w zakresie zrównoważonego rozwoju dzieje się na świecie. Takie spotkanie pozwoliło budować świadomość wśród uczestników, że działając aktywnie na rzecz swoich lokalnych społeczności realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego prezentując Cele na takim forum pokazujemy, że to co dzieje się lokalnie – tutaj na miejscu w Płocku – wpisuje się w kontekst globalny. Wspierając wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków w moim mieście czy zachęcając uczniów do recyklingu śmieci, przyczyniam się do globalnej zmiany. Takie oddolne przedsięwzięcia osiągają często duży zasięg, a przez to wywołują pozytywny efekt – powiedział obecny na spotkaniu Tadeusz Joniewicz menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dodał, że w działaniach Fundacji ważny jest też element współpracy, bez której nie uda się zrealizować Celów Zrównoważonego Rozwoju. – Nie zapominajmy też, że Cele SDG’s pozwalają usystematyzować działalność biznesową czy społeczną oraz mogą być inspiracją do nowych inicjatyw, gdyż doskonale opisują największe wyzwania przed jakimi stoi współczesny świat – podsumował Joniewicz z FOB. 

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest unikatowym w skali Europy środkowo-wschodniej przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego. Założycielami Fundacji są: PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cyklicznie zasilany środkami przez Fundację Levis Strauss. Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy fundatorów Fundacja nieprzerwanie od 15 lat finansuje i rozlicza granty przekazywane płockim organizacjom pozarządowym. Inicjuje także własne projekty trafiające w nisze społeczne. W ubiegłym roku Fundacja została uznana za dobrą praktykę i wzór do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) w Polsce. Twórcy kampanii promującej wspomniane cele ujęli ją w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”.

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła ponad 350 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Udział w nich wzięło około 100 tys. osób, czyli średnio ponad 80 proc. mieszkańców Płocka.

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz formularze i instrukcje można pobrać na stronie www.fundusz-grantowy.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist