#UEPOMAGA: MAZOWSZE ZAANGAŻOWAŁO JUŻ 90 PROC. Z UNIJNEGO PROJEKTU

Zredagował(a) on 22 kwietnia 2020

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
#UEPOMAGA: MAZOWSZE ZAANGAŻOWAŁO JUŻ 90 PROC. Z UNIJNEGO PROJEKTU
/

Powołane przez marszałka województwa specjalne zespoły zakupowe codziennie dokonują zakupów niezbędnego sprzętu. Ten następnie na bieżąco przekazywany jest do szpitali z listy placówek będących w podwyższonej gotowości. Nad odpowiednim rozdysponowaniem sprzętu i asortymentu oraz kierowaniem go tam, gdzie jest on w danej chwili najbardziej potrzebny pracuje powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego skład weszli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy.
Samorząd województwa zaangażował już ok. 90 proc. środków z uruchomionego przez siebie projektu unijnego, a to nie wszystko – mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 

 

Do placówek medycznych w subregionie płocko-ciechanowskim samorząd Mazowsza przekazał do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie m.in. 5 ssaków medycznych, 11 urządzeń do dekontaminacji, 150 gogli ochronnych, 250 przyłbic, 2600 fartuchów i kombinezonów ochronnych oraz 90 000 rękawiczek. W najbliższych tygodniach będą realizowane kolejne dostawy sprzętu jak i środków ochrony osobistej.
Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist