Umowy na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 r. zostały podpisane

Zredagował(a) on 17 marca 2023

16 marca 2023 r. o godz. 12.00 i 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się podpisanie umów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 r. O pomocy dla stowarzyszeń i innych podmiotów mówi Jan Andrzej Kaluszkiewicz starosta ciechanowski.
01starostwoumowy1703
Umowy, które zostały podpisane obejmują obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, ratownictwa i ochrony ludności.
Gratulujemy wszystkim beneficjentom. Niebawem przybliżymy Państwu poszczególne projekty, które otrzymały wsparcie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist