Urząd Miasta przyjmuje wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu w 2018 roku

Zredagował(a) on 8 grudnia 2017

Jak informuje UM Ciechanów, mieszkańcy, którzy chcą w przyszłym roku przystąpić do programu, w ramach
którego z terenu miasta usuwane i unieszkodliwiane są wyroby zawierające
azbest, powinni do 31 stycznia złożyć wniosek. Formularz dostępny jest na
stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.
Zgodnie z zasadami obowiązującego „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”, usuwanie wyrobów z
azbestem prowadzone jest przez jeden podmiot wyłoniony na dany rok przez Urząd
Miasta. Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez użytkowników
ogrodów działkowych określony zostanie zakres, zaplanowane zostaną działania i
zabezpieczone będą środki finansowe. Złożenie wniosku jest więc konieczne do
ujęcia w planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem na 2018 rok.
Gmina Miejska Ciechanów będzie starała się o pozyskanie na realizację programu
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. W związku z rosnącym zainteresowaniem jednostek samorządu
terytorialnego i innych podmiotów na pozyskiwanie środków z WFOŚiGW, terminy
naborów nie są długie. Wszyscy chętni, którzy planują w 2018 roku usunięcie ze
swoich budynków lub działek wyrobów i odpadów zawierających azbest, muszą
złożyć wniosek do 31 stycznia. Jest to nieprzekraczalny termin.
Wnioski dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta
Ciechanów w zakładce ekologia, postepowanie z wyrobami zawierającymi azbest, a
także w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Podawcze, ul. Wodna 1; Wydział Inżynierii
Miejskiej i Ochrony Środowiska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 20 i 22) w godzinach
8.00-16.00. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 23
674 92 83 oraz 23 674 92 68.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist