UWAGA Mieszkańcy Gminy Glinojeck!

Zredagował(a) on 19 lipca 2021

Woda z  wodociągu  Zalesie, który zaopatruję w wodę wszystkie miejscowości Gminy Glinojeck nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Administrator  wodociągu został zobligowany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia i zapewnienia wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.

W przypadku braku zaopatrzenia w wodę przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku, prezes spółki zwraca się z prośbą, aby mieszkańcy gminy kupowali wodę we własnym zakresie. Zwrot kosztów nastąpi po okazaniu dowodu zakupu.

 

Foto: pixabay.com


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist