W Płońsku będą odbywały się zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży

Zredagował(a) on 22 marca 2024

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Płońska został rozstrzygnięty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku. 20 marca Andrzej Pietrasik burmistrz miasta Płońsk podpisał umowy z wyłonionymi zwycięzcami. Zadania realizować będą Football School Płońsk, MKS BANK BS Płońsk, UKS Korsarz Płońsk, PTS Płońsk,UKS Ronin Team, KSS Sparta Płońsk. Ogłoszonych zostało 6 zadań dotyczących prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Celem realizowanych pozalekcyjnych zajęć sportowych jest zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie ważnych umiejętności społecznych i kreowanie postaw zdrowotnych obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej oraz wzrost świadomości w obszarze uzależnień behawioralnych. Ogólna kwota środków finansowanych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych wyniosła 111 500 zł. Realizację działań nadzoruje Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

fot. Urząd Miejski w Płońsku


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist