W Płońsku można obejrzeć pamiątki związane z pięcioma wiekami historii Polaków i Żydów

Zredagował(a) on 30 listopada 2023

Przy ulicy Warszawskiej otwarty został „Dom Pamięci”. Poświęcony jest historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni  miasta – Polaków i Żydów.

Działania zmierzające do otwarcia takiego miejsca trwały od wielu lat – powiedział w audycji KRDP Andrzej Pietrasik burmistrz Płońska.

 

Pamiątki zgromadzone w Domu Pamięci pochodzą głównie z ziemi płońskiej i są ciekawymi eksponatami – zaznaczył burmistrz.

Na wystawie zobaczymy także akt urodzenia Dawida Ben Guriona, urodzonego w Płońsku twórcy państwa Izrael.

Dom Pamięci czynny jest od środy do soboty, w godz.  11.00 – 16.00.

​Projekt pn. „Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” został zrealizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020.

Wartość projektu to 3 347 260,43 zł, wartość dofinansowania –   2 026 250,65 zł. Zadanie zostało wykonane w latach: 2016-2023 r.

Foto: MCK w Płońsku


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist