W Płońsku wymienią piece

Zredagował(a) on 17 czerwca 2020

Gmina Miasto Płońsk podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II”.

Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. W ramach projektu wymienionych zostanie 14 urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych z terenu miasta Płońska, zgłoszonych do projektu w 2019 r. Ponadto jako działania uzupełniające w 3 lokalizacjach wykonana zostanie termomodernizacja budynków oraz w 2 lokalizacjach zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.

Dzięki realizacji projektu zmniejszona zostanie emisja dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów PM 10 do atmosfery. Poprawiona zostanie efektywność energetyczna 14 budynków w Płońsku.

Całkowita wartość projektu to: 626 569,97 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 355 265,78 PLN. Planowany okres realizacji projektu: lata 2020-2021.

Fot pixabay


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist