Wieloletni dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów z awansem

Zredagował(a) on 9 maja 2021

Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022. Jak informuje Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie dyscyplina, którą prezentuje ks. prof. Stępniak po długim okresie starań, jako jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych w Polsce, doczekała się powołania Komitetu Problemowego PAN. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich w Polsce z tej dyscypliny. Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. uczelni jest zastępcą dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, kierownikiem Katedry Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy. Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą m.in. reklamy religijnej, komunikacji wizualnej i medialnej, czy uzależnień internetowych.

Fot. FB/Krzysztof Stępniak


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist