Wsparcie dla stacji pogotowia ratunkowego

Zredagował(a) on 11 kwietnia 2020

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Wsparcie dla stacji pogotowia ratunkowego
/

Samorząd Mazowsza uruchomi unijne wsparcie dla stacji pogotowia ratunkowego. Na podwyższenie standardów stacji w walce z koronawirusem przeznaczonych zostanie 30 mln zł. O szczegółach mówi Marta Milewska, Rzeczniczka Prasowa  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Projekt pozakonkursowy realizowany będzie z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Pooddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Fot. www.mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist