Zagrożenie pożarowe w lasach

Zredagował(a) on 11 maja 2018

W województwie mazowieckim występuje duże zagrożenie pożarowe. Oznacza to, że wilgotność w lasach jest niska i wzrasta ryzyko zaprószenia ognia. Ciepłe i wietrzne dni bez opadów deszczu sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Nieostrożność ludzi jest przyczyną 70% z nich.

Jeśli w najbliższych dniach przebywać będziemy w lasach, zachowujmy się ostrożnie. Pamiętajmy, że ogniska i grille można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie należy wypalać traw w pobliżu terenów leśnych, wyrzucać niedopałków, rozrzucać szkła. W razie pożaru należy powiadomić straż pożarną (numery alarmowe 998 lub 112). Jak zapowiada nadleśnictwo Ciechanów – jeśli w najbliższych dniach nie spadnie deszcz, może zostać wydany zakaz wstępu do lasu.

Jeśli taki zostanie wydany pamiętajmy również o jego przestrzeganiu.

Aktualna mapa zagrożenia pożarowego lasu umieszczona jest na stronie: www.bazapozarow.ibles.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist