Zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawców przemocy domowej

Zredagował(a) on 27 marca 2024

Dzielnicowi z ciechanowskiej komendy wydali w miniony weekend zakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi wobec trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Funkcjonariusze wykorzystali instrumenty prawne pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od agresora, w sytuacji, która stwarzała zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Policjanci zastosowali wobec 23, 63 i 66-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 m oraz zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy. Zgodnie z Ustawą antyprzemocową sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci co najmniej trzykrotnie będą sprawdzać, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

fot. KPP CIechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist