“Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020” Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Zredagował(a) on 27 marca 2020

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyjął Regulamin kolejnej edycji programu pn.: “Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego
Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 30 marca 2020 r do
15 kwietnia 2020 r do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca
Wniosek może być złożony wyłącznie przez wójta/burmistrza gminy/miasta z powiatu ciechanowskiego na formularzu opracowanym na potrzeby Programu. Wnioskodawca składa wnioski dla jednostek OSP, których łączna wartość nie może przekroczyć 5 tysięcy zł. Dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową w kwocie do 5 tys. zł kosztów kwalifikowanych dla jednej jednostki OSP.
Wnioski składane samodzielnie przez jednostki OSP nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie otrzymane przez gminę/miasto może zostać przekazane jedynie na zadania dotyczące: zakupu nowego sprzętu ratowniczego, remonty strażnic, pojazdów i sprzętu wykorzystanego do prowadzenia akcji ratowniczych.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadania uznane za kwalifikowane muszą być poniesione w okresie od dnia 2 stycznia 2020 do 31 października 2020, a dotacja rozliczona do 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie ciechanow.powiat.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist