Zarząd Powiatu Ciechanowskiego otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Zredagował(a) on 23 kwietnia 2024

W sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 22 kwietnia 2024 roku odbyła się  LXXI Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji, która była także ostatnią sesją. Po raz ostatni uczestniczył w niej Sławomir Morawski jako przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego i jako radny. Mówi Sławomir Morawski.

A jak Sławomir Morawski ocenił kadencję 2018-2024 ?

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium. W jakim stanie jest powiat?

6 maja br. odbędzie się pierwsza sesja z nowo wybranymi radnymi. Radni dokonają także wyboru Starosty Powiatu Ciechanowskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego, która odbyła się 22 kwietnia 2024 roku Jan Andrzej Kaluszkiewicz Starosta Ciechanowski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Przedstawiono raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Przedstawiono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2023 rok. O stanie budżetu mówi Hanna Dworecka skarbnik powiatu ciechanowskiego.

Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Mówi Jan Andrzej Kaluszkiewicz starosta ciechanowski.

LXXI zakończyła się w miłej atmosferze. Starosta Powiatu Ciechanowskiego i Zarząd Powiatu złożyli podziękowania całej Radzie Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist