Zielony Targ w Ciechanowie coraz bliżej. Miasto zachęca przedsiębiorców do działalności na tym terenie

Zredagował(a) on 23 stycznia 2024

Samorząd Ciechanowa rozpoczyna nabór konkursowy dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dzierżawą lokali w nowo powstającym budynku „Zielonego Targu”.. Do działalności na zmodernizowanym targowisku, w audycji Gość Dnia  zachęcał Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa.

O tym, kto wynajmie pawilon handlowy zdecyduje komisja.

N dawnym targu, a wkrótce nowoczesnym targowisku nie zabraknie tradycyjnego handlu

Przypomnijmy, że jeden oferent może złożyć ofertę na jeden lokal. Oferty należy składać od 15 lutego 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) w godzinach pracy urzędu.

Oferty powinny zawierać: wypełniony formularz ofertowy, wypełnione i podpisane oświadczenia lub oświadczenia o: niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, o niezaleganiu w składkach ZUS/KRUS, o niekaralności oraz oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Miejskiej Ciechanów.

Wzór formularza oferty, wykaz dokumentów konkursowych i wykaz lokali stanowią załącznik do regulaminu konkursu (dostępne poniżej tekstu). Projekt, rozmieszczenie oraz metraż lokali dostępny jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6, II piętro, pok. 202).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi 23 kwietnia 2024 r. Zaopiniuje je Zespół do spraw wydzierżawienia lokali użytkowych położonych przy ul. Płońskiej 28. Oferty będą podlegały ocenie punktowej w następujących kategoriach:

1) zaoferowania prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej preferowanej przez wynajmującego (maksymalnie 10 pkt);
2) rozpoznawalność marki (maks. 5 pkt);
3) wyposażenie lokalu: np. meble z recyklingu, drewniane, wielkość nakładów finansowych (maks. 3 pkt);
4) tworzenie nowych miejsc pracy – w zależności od liczby nowo zatrudnionych osób (2 pkt za osobę);
5) doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej – od 0 do 2 lat: 1 pkt., od 2 do 5 lat: 2 pkt., powyżej 6 lat: 3 pkt.

 

Budowa nowego kompleksu handlowo-usługowego przy ul. Płońskiej zakończy się w tym roku. Konstrukcja całego budynku już została wykonana, aktualnie prowadzone są prace przy elewacji. Wykonywana jest termoizolacja i hydroizolacja dachu o powierzchni 1,3 tys. m2, na którym utworzony zostanie zielony taras z nasadzeniami roślin ozdobnych. Na terenie „Zielonego Targu” zamontowany zostanie również zbiornik retencyjny na deszczówkę. Woda zgromadzona z dachu będzie dzięki temu wykorzystywana do podlewania roślin. Na terenie wokół budynku pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Kompleks zaprojektowano jako energooszczędny. Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła, panelom fotowoltaicznym i pompie ciepła można będzie w naturalny sposób pobierać i magazynować energię potrzebną do poprawnego i oszczędnego funkcjonowania obiektu. Odwierty do pomp ciepła, które posłużą do ogrzania obiektu są już gotowe.

Przy budynku znajdzie się ponad 90 miejsc postojowych (dla samochodów klientów, aut dostawczych, pojazdów osób handlujących czy wynajmujących lokale), zamontowane będą stojaki na rowery. Cały obszar „Zielonego Targu” zostanie oświetlony.

Foto: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist