„Złota księżniczka i… Ukraina przed wiekami” na wystawie w Płońsku

Zredagował(a) on 10 listopada 2023

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Burmistrz Miasta Płońska zapraszają na wystawę pomysłu Radosława Liwocha „Złota księżniczka i… Ukraina przed wiekami”.
Wystawa została przygotowana ze znalezisk przypadkowych i materiałów z wykopalisk, które do Muzeum Archeologicznego w Krakowie przekazywali od połowy XIX w. po II wojnę światową Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa.
Na wystawie pokazane są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.
,,Ukraina przed wiekami” mnogością zabytków nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Przypomina o ludziach, którzy już odeszli, ale przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem, współtworząc archeologię Ukrainy. Zaznajamia nas z różnorodnością i bogactwem kulturowym sąsiada Polski.
Wystawa będzie prezentowana od 11.11.2023 – 31.01.2024 w sali wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
Foto: Plakat organizatora

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist