ZMARŁ KS. INFUŁAT LUDOMIR KOKOSIŃSKI

Zredagował(a) on 24 lutego 2020

W niedzielne popołudnie zmarł ks. infułat Ludomir Kokosiński, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej i emerytowany proboszcz parafii św. Tekli w Ciechanowie.

Ksiądz infułat zmarł w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa. Od 1980 do 2009 roku był proboszczem parafii św. Tekli w Ciechanowie. Pełnił również funkcję dziekana dekanatu ciechanowskiego południowego. Po przejściu na emeryturę pozostał w Ciechanowie do końca swego życia. Często można było spotkać go w konfesjonale.

Był duszpasterzem wielu środowisk, m.in. kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Krubinie i w ciechanowskiej Policji. Na początku swego proboszczowania w Ciechanowie wspierał rodzącą się Solidarność. Do historii przeszła wielka Msza na ciechanowskim stadionie zorganizowana właśnie przez ks. Kokosińskiego na początku lat 80, z udziałem ówczesnego biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Pod koniec lat 80. pod jego egidą powstało Katolickie Stowarzyszenie “Politicus”, skupiające osoby zaangażowane opozycyjnie wobec ówczesnej władzy. To z tego środowiska wywodził się m.in. Andrzej Wojdyło – pierwszy niekomunistyczny wojewoda ciechanowski. Ks. Kokosiński był uhonorowany wieloma odznaczeniami, był również członkiem Towarzystwa Ziemi Ciechanowskiej. W 1996 roku był laureatem nagrody im. Franciszka Rajkowskiego i związanego z nią tytułu “Ciechanowianina Roku”.

O terminie pogrzebu ks. infułata powiadomimy wkrótce.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist