Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych w Płocku

Zredagował(a) on 26 października 2021

Decyzją prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego przejazd autobusami KM Płock obsługującymi dojazd do Cmentarza Komunalnego na liniach 4, 24 oraz liniach specjalnych 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 będzie bezpłatny 1 listopada.

Cmentarz Komunalny przy ul. Bielskiej

Zmiany organizacji ruchu

Ulica Bielska w poniedziałek 1 listopada 2021 r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką – wzorem lat ubiegłych – w godzinach 6 – 20. W tym czasie dopuszczony zostanie tylko ruch autobusów i pojazdów taxi.

Oznakowanie tymczasowe będzie wprowadzone w piątek 29.10.2021 r. o godz. 18. Zakaz zatrzymywania się na jezdni i poboczach ul. Bielskiej obowiązywać będzie obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5201W (kierunek na Zągoty – Sierpc) oraz w ul. Sierpeckiej do skrzyżowania z ul. Szkolną (znaki B-36 z tabliczką T-24 obustronnie) w dniach 29.10.2021 r od. godz. 18 do 1.11.2021 r. do godz. 20.

Pobocza/chodniki na całym odcinku ulicy Bielskiej między skrzyżowaniem z ul. Sierpecką i drogą nr 5201W oraz ul. Sierpeckiej zostaną odgrodzone obustronnie od jezdni taśmami biało-czerwonymi. Porządku przy bramie głównej cmentarza oraz na ciągach pieszych, gdzie obowiązuje zakaz handlu, pilnować będzie Policja.

Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Sierpecką 1.11.2021 r. Policja zapewni stały posterunek ręcznej regulacji i kierowania ruchem przez policjanta w celu umożliwienia wjazdu na parkingi i wyjazdu z nich. W dniach 30-31.10.2021 r. Policja będzie sprawować  doraźny nadzór ruchu.

Pojazdy o masie powyżej 16 ton, jadące przez Płock tranzytem od strony Ciechanowa i od strony Kutna, będą kierowane 1 listopada objazdem z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 567 i drogi powiatowej nr 5203W. Szczególnym nadzorem Policja obejmie rejon skrzyżowania dróg: krajowej nr 60 z drogami powiatowymi nr 5202W i 5203W w Brochocinie oraz drogi wojewódzkiej nr 567 z drogą powiatową nr 5203W w Nowym Boryszewie.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z zagrożeń związanych z Covid-19 Policja wspomoże służby KM Płock w przestrzeganiu przepisów w zakresie wprowadzonych i obowiązujących na ten czas ograniczeń, w szczególności w zakresie maksymalnej dopuszczalnej liczby pasażerów przewożonych w autobusach.

Parkingi

1 listopada 2021 r. na placu giełdy przy ul. Targowej zostanie udostępniony parking dla pojazdów osobowych. Działać będzie nowy przystanek autobusowy przy ulicy Bielskiej (w rejonie wjazdu do byłej firmy MERKAL) dla obsługi pasażerów pozostawiających samochody na terenie giełdy.

Na stałym parkingu za bramą główną cmentarza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Parking mieści ok. 400 pojazdów od stacji paliw do pętli autobusowej. Wyznaczone 4 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę dla osób niepełnosprawnych (zaraz za pętlą autobusową) pozostają bez zmian.

Na pętli autobusowej odwrócony kierunek ruchu będzie obowiązywał 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 6 – 20. Parking pomiędzy bramami cmentarza wraz z postojem taxi przeznaczony zostanie na miejsce oczekiwania autobusów przed wjazdem na pętle autobusową tylko w dniu 01.11.2021 r.

 

Cmentarze przy Al. Kobylińskiego

Zmiany organizacji ruchu

Zamknięte dla ruch w dniach od 30 października do 1 listopada (sobota – niedziela – poniedziałek) będą dwa odcinki Alej Kobylińskiego:

  1. od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej,
  2. jezdnia południowa na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking.

Ruch zostanie tam przywrócony w poniedziałek ok. godz. 20:00. Za nadzór nad ruchem odpowiedzialna będzie Straż Miejska oraz Policja.

Objazdy wyznaczono ulicami: Łukasiewicza – Nowowiejskiego – Kazimierza Wielkiego – Dobrzyńska lub Łukasiewicza – Miodowa – Mościckiego.

Na ul. Topolowej będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Istniejące dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy bramie cmentarza pozostają do dyspozycji.

Handlujący przy cmentarzu będą mogli w dniach 30.10-1.11 dostarczać towar do punktów handlowych do godz. 8 oraz po godz. 18 bez możliwości parkowania. W tym celu możliwy będzie dojazd od strony ul. Topolowej (będzie tam ustawiona w tym czasie zapora oraz tabliczka dopuszczająca wjazd), a wyjazd w kierunku ul. Łukasiewicza.

Parkingi

Możliwe będzie parkowanie na placu utwardzonym między cmentarzem a ul. Bartniczą, do którego dojazd jest możliwy od Al. Kobylińskiego, na parkingach przy basenie w Al. Kobylińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej oraz na południowej jezdni Al. Kobylińskiego.

Porządku na parkingach pilnować będzie Straż Miejska.

 

Cmentarz w Radziwiu

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Po stronie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, ale tylko do ul. Spokojnej. Możliwe będzie parkowanie wzdłuż ul. Krakówka, ale tylko po stronie przeciwnej do cmentarza. działać będzie tymczasowy parking na terenie posesji kościelnej. Oznakowanie tymczasowe będzie obowiązywać w dniach 30.10 – 1.11.2021 r.

 

Cmentarz w Imielnicy

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Parkowanie na bocznych ulicach oraz na poboczu ul. Harcerskiej po stronie cmentarza. Zakaz parkowania będzie obowiązywać po przeciwnej stronie ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Łamanej do ul. Sielskiej w dniach 30.10-1.11.2021 r.

 

Cmentarz przy ul. Norbertańskiej

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Porządku na parkingach i ulicach przyległych do cmentarzy pilnować będzie Straż Miejska. Parkowanie będzie możliwe na jednokierunkowych ulicach: Dębowej i Klonowej oraz na parkingu przy ZOO i parkingu dla autobusów przy al. Kilińskiego. Zmiany obowiązywać będą w dniach 30.10. – 01.11.2021 r.

 

Cmentarz przy ul. Świętej Siostry Faustyny

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

 

Cmentarz przy ul. Sierpeckiej

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

 

Cmentarz przy ul. Gościniec

Zmiana organizacji ruchu i parking

W rejonie cmentarza jeden pas jezdni ul. Niedzielaka od skrzyżowania z ulicą Grabówka do skrzyżowania z ulicą Gościniec będzie wydzielonym pasem do postoju dla samochodów osobowych. Będzie wprowadzony ruchu jednokierunkowego od ul. Grabówka do ul. Gościniec.

Autobusy KM Płock (linia nr 4) będą kursowałby bez zmian w kierunku Borowiczek oraz będą wykonywały pętlę na trasie do centrum ulicami: Grabówka – Niedzielaka – Gościnie -, Grabówka – Słoneczna. Zmiany obowiązywać będą w dniach 30.10.- 01.11.2021r. Porządku w rejonie cmentarzy, w tym utrzymanie przejezdności ulic przyległych do cmentarza oraz nadzór nad ruchem realizować będzie Policja.


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist