Znamy zwycięskie projekty w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim 2024

Zredagował(a) on 13 marca 2024

W tegorocznej edycji CBO zrealizowane będą 22 projekty (12 osiedlowych i 10 ogólnomiejskich). O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W jubileuszowej, dziesiątej edycji CBO ważny głos oddała rekordowa liczba 7 860 ciechanowian. Na wykonanie wybranych przez nich zadań ratusz przeznaczy ok. 2,2 mln zł.

O skomentowanie wyników i projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Ciechanowa poprosiliśmy prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego.

W kategorii zadań ogólnomiejskich to dziesięć zadań. O zwycięstwie zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. Największą popularność zyskał projekt dotyczący siódmego etapu rewitalizacji Kąpieliska „Krubin”. Mieszkańcy wybrali do realizacji również: pomysł zakupu do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, projekt dotyczący rewitalizacji parkingu na osiedlu „Płońska”, zadanie z zakresu ekologii (Drzewa dla Ciechanowa – IV etap), pomysł wykonania projektu rzeźb rycerzy i ich montażu u podnóża Farskiej Góry, zadanie polegające na budowie „Psiego Parku”, modernizację pomieszczeń w budynku TPD.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Mieszkańcy wybrali projekt mający na celu leczenia kotów miejskich w Ostoi Mruczków oraz dwa zadania z zakresu sportu. Pierwsze to wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP, drugie – wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

W kategorii projektów osiedlowych do realizacji wybrano dwanaście projektów. Największą liczbę głosów zdobył pomysł stworzenia EduLandii – przyrodniczej ścieżki edukacyjno-zdrowotnej z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

Głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji CBO trwało od 1 do 29 lutego. Mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. O realizację rywalizowały 43 projekty (23 osiedlowe i 20 ogólnomiejskich). Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez Internet. Ważny głos oddało 7860 osób. Nieważność pozostałych pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, z braku podpisu i daty na karcie do głosowania lub oddania głosu „papierowo” i elektronicznie. W 20 przypadkach głosujący posłużyli się danymi osób zmarłych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.
Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada utworzenie „zielonej strefy relaksu” od strony lasu, montaż nowych urządzeń zabawowych, 10 stołów piknikowych z koszami na odpady, wykonanie nowych nasadzeń roślinności i dowóz piasku.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

„Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.
Około 30 urządzeń, które pomagają ratować życie w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, zostanie zakupionych dla miejskich placówek oświatowych w Ciechanowie. To opatentowany, prosty w użyciu sprzęt, którego użytkowanie nie wymaga przeszkolenia.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Dorota Czarnecka
Koszt: 30 000 zł

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.
Celem projektu jest modernizacja istniejącego parkingu przy ul. Reutta poprzez wymianę nawierzchni i krawężników na powierzchni ok. 700 m2. Projekt stanowi kontynuację zamierzenia rozpoczętego w 2021 r.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 200 000 zł

Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.
Projekt polega na zakupie, posadzeniu i rocznej pielęgnacji 200 drzew o obwodzie pnia co najmniej 15 cm. Drzewa posadzone będą na miejskich działkach.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

„Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.
Pomysł na wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry od strony ulicy 3 Maja. To kontynuacja realizowanego od 2018 r. projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy”. Rycerski szlak wiedzie od Zamku Książąt Mazowieckich poprzez okolice ratusza i placu Jana Pawła II, pasażem ulicy Warszawskiej w kierunku Kościoła Farnego.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 160 000 zł

„Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.
Wybieg ma powstać w parku im. M. Konopnickiej. Teren ma być miejscem psich zabaw i spotkań właścicieli czworonogów. Zadanie obejmuje: budowę ogrodzonego placu, zakup toru przeszkód dla psów, elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
Pomysłodawca: Marcin Rzeczkowski
Koszt: 71 000 zł

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.
Kontynuacja projektu realizowanego w poprzednich edycjach CBO. Obejmuje: modernizację łazienki, małego korytarza, 4 pomieszczeń na piętrze, pełniących funkcje biurowe i magazynowe, naprawę podłogi, ocieplenie ścian i sufitu, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne ledowe, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, malowanie oraz roboty zewnętrze (związane z oczyszczeniem i malowaniem elewacji wraz z renowacją balkonu nad tarasem).
Pomysłodawca: Grażyna Derbin
Koszt: 200 000 zł

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie “MIĘKKIE”

Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
Projekt zakłada leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta (koci katar, panleukopenia, odrobaczanie), dzięki którym zwierzęta będą mogły wrócić do zdrowia. Kosztorys obejmuje koszt leczenia kotów oraz zakup środków przeciwko pasożytom. Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie Pies i Spółka we współpracy z lekarzem weterynarii. Zadanie będzie realizowane w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
Pomysłodawca: Ilona Kowalska
Koszt: 30 000 zł

„MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.
Projekt obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2024/2025, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży, trenujących w klubie, biorących udział w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

„Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.
Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży oraz seniorów. Kosztorys obejmuje zakup sprzętu sportowego, opłacenie delegacji sędziowskich i kontraktów trenerów.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

 

Zwycięskie projekty osiedlowe:

ALEKSANDRÓWKA
Remont nawierzchni parkingu.
Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni parkingu przy ul. Sikorskiego 2. Powstanie 26 miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Kosztorys obejmuje: demontaż i wywóz starych płyt betonowych, budowę nowej nawierzchni z kostki oraz wyrównanie i uzupełnienie obrzeży.
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski
Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II
Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej.
Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy pięciu ulic: Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i części Błękitnej.
Pomysłodawca: Izabela Duriasz
Koszt: 100 000 zł

BLOKI
Monitoring na osiedlu Bloki.
Projekt ma na celu montaż dwóch obrotowych kamer monitorujących teren w parku „Magiczny zakątek” przy ul. 17 Stycznia.
Pomysłodawca: Joanna Urbanowska
Koszt: 50 000 zł

KARGOSZYN
Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.
Pomysł zakłada montaż nowych elementów do zabawy i edukacji na terenie istniejącego placu zabaw przy SP 5. Obszar ma zostać doposażony w bujaki sprężynowe, linarium obrotowe, sensoryczną ścieżkę „bosych stóp”, hotel dla owadów. Zaplanowano też rewitalizację terenu wokół szkoły poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wymianę zniszczonych elementów małej architektury, montaż leżaków i hamaków.
Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE
Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.
Projekt obejmuje zakup i montaż konstrukcji wspinaczkowej w kształcie stożka oraz wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw przy ul. Wesołej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA
EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.
Celem projektu jest stworzenie dodatkowego miejsca do nauki na świeżym powietrzu – przestrzeni bogatej w urządzenia edukacyjne dla dzieci, prozdrowotne urządzenia do codziennej rekreacji i elementy małej architektury. Oprócz urządzeń edukacyjno-zdrowotnych, stacji do rekreacji ruchowej i elementów małej architektury powstaną tam dodatkowe nasadzenia, a teren zostanie uporządkowany.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE
Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego.
Kosztorys obejmuje wykonanie projektów dla przyszłej modernizacji kolejnych dróg na osiedlu – ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz ulicy Michała Wołodyjowskiego,
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.
Projekt zakłada montaż nowych elementów do zabaw i rekreacji (sprężynowce, huśtawki, urządzenia sprawnościowe), które będą korzystnie wpływać na rozwój motoryczny i społeczny najmłodszych mieszkańców miasta.
Pomysłodawca: Magdalena Szatkowska, Joanna Laskowska-Gulińska
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE
Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.
Projekt polega na doposażeniu MP nr 8 w niezbędny sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych dzieci i nowoczesnym zarządzaniem placówką. Zakupione zostaną: dwa monitory interaktywne, projektor multimedialny, robot edukacyjny „Photon”, tablety i laptopy, laminator, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, mikroport bezprzewodowy i pomoce dydaktyczne. Zainstalowany będzie system alarmowy oraz domofon.
Pomysłodawca: Anna Kłyszejko
Koszt: 90 000 zł

SŁONECZNE
Doposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej.
Założeniem projektu jest wzbogacenie placu zabaw o kolejne elementy: kolejkę linową, zestaw treningowy – BAZA oraz piramidę z liny zbrojnej, co uatrakcyjni teren do rekreacji.
Pomysłodawca: Mariusz Wróblewski
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE
Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.
Pomysł zakłada wybudowanie za budynkiem SP 1 nowego boiska sportowego o wymiarach 36 m x 50 m z nawierzchnią trawiastą.
Pomysłodawca: Jolanta Kącka
Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD
Nowoczesna siódemka 2.0.
Projekt polega na modernizacji sieci informatycznej i związanej z nią sieci elektrycznej w całym budynku Szkoły Podstawowej nr 7. W wyniku instalacji światłowodu zwiększy się przepustowość łącza i możliwość wykorzystywania szerokopasmowego Internetu, który szkoła już posiada. Ponadto powstaną punkty dostępowe do Internetu, z których będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie. Dzięki zaporom sieciowym korzystanie z Internetu będzie bezpieczne.
Pomysłodawca: Małgorzata Infulecka
Koszt: 100 000 zł.

Źródło: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist