Płońsk

Page: 5

Umowa na remont infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku została podpisana. O szczegółach informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku.   Zakończenie prac planowane jest do dnia 25 września 2020 r Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

W środę (8 lipca) odbyła się wizyta robocza w związku z tworzeniem przez powiat płoński tzw. mieszkań rodzinkowych. O szczegółach informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku.       Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.  Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Powstanie drugi w powiecie płońskim Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka będzie usytuowana w bloku przy ulicy Młodzieżowej 23. O tym dla kogo będzie ona dedykowana informuje dyrektor Małgorzata Kłos.     Decyzją wojewody mazowieckiego Powiat Płoński na ośrodek wsparcia otrzymał środki w wysokości 519 457,00 zł Fot. FB Starostwo Powiatowe w Płońsku

7 lipca w Kancelarii Notarialnej Jacek Zarecki został podpisany akt notarialny w którym Zarząd Powiatu Płońskiego daruję na rzecz Gminy Załuski nieruchomość. O tym na co zostanie ona przeznaczona informuje Kamil Koprowski Wójt Gminy Załuski     Wartość darowizny na podstawie na podstawie operatu szacunkowego to 138 300 złotych. Fot. FB Starostwo Powiatowe w Płońsku

Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania: „Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez remont dróg powiatowych”. O tym, o które odcinki chodzi informuje wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński.   Wartość zadania obejmującą m.in. roboty budowlane i koszt Inspektora Nadzoru to: 1 340 846,37 złotych. Dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych obejmuje 70% kosztów […]

Wraz z końcem czerwca wygasła umowa na kursy autobusowe w powiecie płońskim. O zaistniałej sytuacji informuje wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński.     A jakie są pomysły na rozwiązanie tej sytuacji?   Podpisanie umowy nie uwzględniającej wymaganych rozliczeń stanowiłoby rezygnację z przysługujących Powiatowi środków pieniężnych przekazywanych Organizatorom w ramach Funduszu. W związku z tym, innej umowy […]

W Zespole Szkół w Raciążu odbyła się wizja lokalna jednej z propozycji na siedzibę zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji i Transportu. O sprawdzaniu różnych możliwości informuje Artur Adamski Członek Zarządu Powiatu Płońskiego.     W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Artur Adamski, Dorota Rubinkowska dyrektor szkoły oraz pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Płońsku. Fot. Starostwo Powiatowe […]

29 szkół z subregionu ciechanowskiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. W piątek (3 lipca) umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali beneficjenci z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Sprzęt […]

Ewa Długoszewska została powołana przez Zarządu Powiatu Płoński na funkcję Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. O powołaniu informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym  w Płońsku     Ewa Długoszewska, od 1 września ubiegłego roku do chwili obecnej pełniła obowiązki Dyrektora Poradni. Fot. FB/Starostwo Powiatowe w Płońsku

Na początku lipca Powiat Płoński przekazał w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Płońsk niezabudowaną nieruchomość położoną w Płońsku przy ul. Kolejowej o łącznej powierzchni 955 m. kw. Ogólną wartość darowizny, (określoną na podstawie operatu szacunkowego) określono na kwotę 66 210 zł. O tym co dokładnie zostało przekazane informuje starosta płoński Elżbieta Wiśniewska.     […]


Current track

Title

Artist