Płońsk

Page: 7

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Koalicje dla niepodległej” na realizację projektu pn. „Płońsk dla Niepodległej 1920-2020”, którego partnerami są Gmina Miasto Płońsk oraz Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk. O tym, co powstanie w ramach projektu informuje rzecznik płońskiego Ratusza Filip Przedpełski.   Murale mają pojawić […]

25 sierpnia w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie Starosty Płońskiego Elżbiety Wiśniewskiej z dyrektorami szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu w sprawie przygotowania placówek do pracy w nowym roku szkolnym w aktualnych warunkach epidemiologicznych. O szczegółach informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku W tym roku […]

Płońsk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego […]

Remont drewnianego mostu w Gminie Sochocin to kolejne działanie inwestycyjne Powiatu Płońskiego. O inwestycji informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Termin wykonania zgodnie z podpisaną umową został wyznaczony do 30 listopada 2020 roku. Są duże szanse, że przedmiotowe zadanie zostanie ukończone przed terminem. Fot. FB/Starostwo Powiatowe w Płońsku […]

Modernizację przejdzie kamienica przy ulicy Warszawskiej 2, gdzie powstanie “Dom dobrej pamięci”. O szczegółach mówi Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik. A co się w nim znajdzie? Burmistrz liczy, że ten projekt uda się zrealizować w terminie, czyli do końca 2021 roku. Fot. UM Płońsk  

Miasto Płońsk ubiega się o 9️.5 mln  zł z tzw. funduszy norweskich. Dzięki tym środkom oraz wkładowi własnemu już niedługo zrewitalizowana zostanie zieleń w parku Konstytucji 3 Maja, na rogu ulic ks. J. Popiełuszki i 1 Maja, tereny wzdłuż Płonki, zieleń wzdłuż ul. Północnej, w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przy placu zabaw. O szczegółach […]

Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik podpisał umowę z wicewojewodą mazowieckim Arturem Standowiczem na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych projektu pn. “Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku”. O szczegółach informuje szef samorządu Andrzej Pietrasik.     Teraz Miasto rozpisze przetarg, aby wyłonić wykonawcę robót. Czas realizacji tego zadania to wrzesień 2021 roku. Fot. FB/UM  Płońsk

Kolejne drogi na terenie powiatu płońskiego będą remontowane i przebudowywane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O tym o jakie odcinki chodzi informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku.   Umowa została zawarta między Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Krzysztofem Wrzesińskim Wicestarostą Płońskim, Arturem Adamskim – Członkiem Zarządu Powiatu Płońskiego […]

W poniedziałek 17 sierpnia rozpocznie się budowa ronda łączącego ulicę Wolności, Grunwaldzką i obwodnicę centrum miasta na ternie Płońska . Z tego powodu wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu ulicy Wolności (od strony ul. Grunwaldzkiej) oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego na ul. Grunwaldzkiej. Z ruchu wyłączona zostanie wschodnia część ulicy – ta od strony […]

Urząd Miasta Płońsk też uczci  100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Oprócz mszy i złożenia kwiatów na grobach poległych 1920 roku będzie sporo imprez towarzyszących. O przygotowanych wydarzeniach mówi rzecznik płońskiego Ratusza Filip Przedpełski.   W związku z wyścigiem kolarskim Mazowsze Tour Bitwa Warszawska 1920 zaplanowanym na 16 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu oraz czasowe wyłączenia. Przypomnijmy, […]


Current track

Title

Artist