60 laptopów, sprzęt audio i środki ochrony osobistej dla pieczy zastępczej

Zredagował(a) on 23 listopada 2020

Starosta Płoński oraz Wicestarosta Płoński podpisali umowę w ramach projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. O projekcie mówi Starosta Elżbieta Wiśniewska.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej świadczonych w interesie ogólnym.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist